AlexIT - E-Hälsa applikationer

Hälsoprofil - Mjärdevimodellen

Utvecklat i samarbete med Landstingshälsan i Örebro Län.

Sammanställning av en hälsoprofil baserad på blodprov, konditionstest, arbetsmiljö och livsstilstest
Hälsoprofilen är en webbaserad tjänst där man enkelt kan sammanställa en persons hälsoprofil och få en överskådlig skriftlig sammanställning av resultatet. Denna sammanställning kan sedan laddas upp i journalsystemet för att kunna återkomma till vid nästa besök.

Resultat från blodtrycksmätning, blodsocker, lipidprov, konditionsmätning på ergometercykel, levnadsvanor samt arbetsmiljö skrivs in i hälsoprofilen.

I hälsoprofilen finns dessutom utrymme att skriva in en personlig målsättning samt åtgärdsplan i samråd mellan den enskilda individen och vårdgivaren.

Genom en unik inloggning till vår hälsoprofil kan man själv skapa rapporter över en hel enhets eller avdelnings hälsoprofil.

Presentation & Artikel

Läs om hur vår hälsoprofil används i denna artikel, eller ladda ner vår PowerPoint presentation om Hälsoprofilen som ger en snabb översikt hur Hälsoprofilen fungerar.

Utbildning

AlexIT erbjuder kvalificerad utbildning till enstaka personer eller en mindre grupp, beträffande hur man skall tolka de blodprov samt övriga test resultat som ingår i hälsoprofilen. Den vetenskapliga evidensen som finns för de olika riskbedömningarna ligger till grund för utbildningen.

Utbildningen genomförs antingen i AlexIT's egna lokaler i Linköping eller i enhetens lokaler. Minimum tidsåtgång är 3 timmar.

Mejla dina önskemål till info@alexit.se för att få en offert.
Du som redan har ett konto loggar in här
Något gick fel vid inloggningen, var god försök igen. Kontakta info@alexit.se om du har fortsatta problem.


Formuläret nedan får endast användas om individen vars svar anges har förstått hur deras personuppgifter hanteras. AlexIT sparar inte några svar kopplat till identiferare. Läs mer här GDPR och Cookies.

Patientens återkopplingar

» Om patienten inte har med sig utskrift av livsstilstest och arbetsmiljöenkät kan de genomföras genom att följa länkarna nedan.

Hjälp och information

» Använd TAB för att stega nedåt i frågorna.

» Använd SHIFT + TAB för att stega uppåt i frågorna.

Rapporter

» Välj start och slutdatum.

» Välj avdelningar genom att hålla ner CTRL knappen och klicka på de avdelningar du vill ta med (lämna blankt för alla avdelningar).

Startdatum
Slutdatum
Avdelning

Uppdelning